องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 51 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชนของกองช่าง อบต.สีดา [ 9 เม.ย. 2565 ]114
42 การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวที่สาธารณะ [ 1 ต.ค. 2563 ]69
43 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล [ 1 ต.ค. 2563 ]69
44 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล [ 1 ต.ค. 2563 ]83
45 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 1 ต.ค. 2563 ]67
46 การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 1 ต.ค. 2563 ]70
47 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร [ 1 ต.ค. 2563 ]81
48 การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร [ 1 ต.ค. 2563 ]66
49 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานสะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร [ 1 ต.ค. 2563 ]76
50 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 1 ต.ค. 2563 ]67
51 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 1 ต.ค. 2563 ]73
 
|1|2หน้า 3