องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 281 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม [ 28 พ.ค. 2567 ]7
2 รายงานผลดำเนินการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสีดา [ 14 พ.ค. 2567 ]6
3 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสีดา [ 14 พ.ค. 2567 ]7
4 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 29 มี.ค. 2567 ]17
5 แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 (หมู่ 3) [ 29 มี.ค. 2567 ]16
6 แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 (หมู่ 4) [ 29 มี.ค. 2567 ]15
7 แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 (หมู่ 5) [ 29 มี.ค. 2567 ]11
8 แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 (หมู่ 6) [ 29 มี.ค. 2567 ]11
9 แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 (หมู่ 7) [ 29 มี.ค. 2567 ]12
10 แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 (หมู่ 8) [ 29 มี.ค. 2567 ]10
11 แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 (หมู่ 9) [ 29 มี.ค. 2567 ]12
12 แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 (หมู่ 10) [ 29 มี.ค. 2567 ]14
13 แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 (หมู่ 11) [ 29 มี.ค. 2567 ]12
14 โครงการเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรมและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปี 2567 [ 21 ก.พ. 2567 ]0
15 ใบสมัครการประกวดภาพยนตร์สั้นอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานนิทานพื้นบ้าน ตามโครงการประเพณีแห่ช้างบ่อไก่แก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 15 ก.พ. 2567 ]90
16 รายละเอียดเกี่ยวการประกวดภาพยนตร์สั้นอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานนิทานพื้นบ้าน ตามโครงการประเพณีแห่ช้างบ่อไก่แก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 15 ก.พ. 2567 ]92
17 ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 ฉบับที่ 31/2567 (กรณีบริษัท ตงเป่าสติลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด) [ 7 ก.พ. 2567 ]20
18 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 31 ม.ค. 2567 ]19
19 แบบรายการบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 (หมู่ 3) [ 31 ม.ค. 2567 ]19
20 แบบรายการบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 (หมู่ 4) [ 31 ม.ค. 2567 ]14
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15