องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 118 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ๒๕๖๖-๒๕๗๐ [ 30 ก.ย. 2565 ]0
2 ประชาสัมพันธ์การรับลงทำเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ [ 8 ก.ย. 2565 ]13
3 องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ต่างๆผ่านช่องทาง QR CODE [ 1 ก.ย. 2565 ]14
4 สำนักงานควบคุมโรคที่ 9 ได้ลงนิเทศติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สสอ.สีดา [ 16 มิ.ย. 2565 ]15
5 ประกาศการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฎิบัติราชการแทน [ 8 มิ.ย. 2565 ]14
6 รายงานผลการแผน 2564 [ 8 มิ.ย. 2565 ]14
7 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ [ 7 มิ.ย. 2565 ]14
8 วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 -11.00 น. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ร่วมกับอำเภอสีดา ลงพื้นติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม ณ บริษัทตงเป่าสตีล อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด [ 7 มิ.ย. 2565 ]14
9 ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้ที่มีผลการประเมินระดับดีเด่น [ 6 มิ.ย. 2565 ]14
10 วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. ประเมินหมอพื้นบ้านเพื่อบรรจุเป็นหมอพื้นบ้าน [ 31 พ.ค. 2565 ]14
11 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี [ 30 พ.ค. 2565 ]14
12 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี [ 30 พ.ค. 2565 ]16
13 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสีดา [ 30 พ.ค. 2565 ]15
14 วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ได้ร่วมกิจกรรมงดใช้โฟมลดใช้ถุงพลาสติก หิ้วปิ่นโต โชว์ถุงผ้า [ 27 พ.ค. 2565 ]14
15 ประชาสัมพันธ์วันป่าชุมชนแห่งชาติ [ 24 พ.ค. 2565 ]14
16 มอบแพมเพิสสำหรับผู้ใหญ่ เครื่องอุปโภค - บริโภค สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งในพื้นที่ [ 20 พ.ค. 2565 ]14
17 ประชุมสร้างเครือข่ายหมอพื้นบ้านระดับอำเภอ จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสีดา เพื่อสนับสนุนการรับรอง หมอพื้นบ้าน ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด ให้เข้มแข็ง [ 11 พ.ค. 2565 ]14
18 กิจกรรม สีดา เมืองสะอาด(ภายใต้โครงการโคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด) ม.11 หนองไข่เหี้ย [ 10 พ.ค. 2565 ]14
19 กิจกรรม สีดา เมืองสะอาด(ภายใต้โครงการโคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด) ม.10 บ้านดอนโก่ย [ 9 พ.ค. 2565 ]14
20 กิจกรรม สีดา เมืองสะอาด(ภายใต้โครงการโคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด) ม.9 [ 6 พ.ค. 2565 ]14
 
หน้า 1|2|3|4|5|6