องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 143 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานได้ดำเนินการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5 ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 17 ม.ค. 2566 ]2
2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานได้ดำเนินการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล บ้านหนองแก หมู่ 6 ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 16 ม.ค. 2566 ]1
3 ประชุมประจำเดือนมกราคม 2566 [ 9 ม.ค. 2566 ]3
4 ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และรณรงค์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2566 บริเวณถนนเส้นหลักและเส้นรอง [ 30 ธ.ค. 2565 ]5
5 ได้เปิดจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2566 ณ ถนนมิตรภาพ หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา [ 29 ธ.ค. 2565 ]3
6 กีฬาสัมพันธ์ เชื่อมความสามัคคี ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 26 ธ.ค. 2565 ]5
7 ทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน"อุภินนมัตถจรกถา" เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดบ้านหินแห่ ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 22 ธ.ค. 2565 ]3
8 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานจ้างเหมารื้อผิวจราจรเดิมพร้อมดำเนินการเกลี่ยตกแต่งและบดทับแน่น ผิวจราจรให้เรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา สถานที่ดำเนินการ : ถนนเขตพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังห [ 20 ธ.ค. 2565 ]3
9 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2566 [ 7 ธ.ค. 2565 ]1
10 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพลังงานแสงอาทิตย์ [ 30 พ.ย. 2565 ]13
11 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก บ้านดอนโก่ย-บ้านโนนเมือง [ 30 พ.ย. 2565 ]12
12 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้านดอนดู่ [ 30 พ.ย. 2565 ]13
13 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองแก หมู่ที่ 6 ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 29 พ.ย. 2565 ]3
14 ทำการสุ่มตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดตามนโยบายของศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด [ 28 พ.ย. 2565 ]11
15 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก บ้านดอนโก่ย - บ้านโนนเมือง ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 22 พ.ย. 2565 ]3
16 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. [ 21 พ.ย. 2565 ]2
17 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหนองไข่เหี้ย หมู่ที่ 11 [ 21 พ.ย. 2565 ]1
18 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนกระตุ้น สนับสนุนประชาชนให้มีความตื่นตัว และตระหนักในการแก้ไขปัญหาขยะ และปัญหาโลกร้อน รวมถึงให้ความรู้ในเรื่องของการทำถังขยะเปียก ประโยชน์ของขยะเปียก และมีการลงมือปฏิบัติจัด [ 18 พ.ย. 2565 ]14
19 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 กองการสาธารณสุข และสิ่งเเวดล้อม ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินแห่ ได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ผู้นำตำบลสีดา อสม.ตำบลสีดา และประชาชนตำบลสีดา ทำกิจกรรมถังขยะเปียกลดโลกร้อน ในครัวเร [ 14 พ.ย. 2565 ]14
20 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ได้มีการจัดประเพณีลอยกระทง ณ สระน้ำ บ้านถนนหัก หมู่ที่ 9 ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 8 พ.ย. 2565 ]9
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8