องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 249 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ใบสมัครการประกวดภาพยนตร์สั้นอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานนิทานพื้นบ้าน ตามโครงการประเพณีแห่ช้างบ่อไก่แก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 15 ก.พ. 2567 ]26
2 รายละเอียดเกี่ยวการประกวดภาพยนตร์สั้นอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานนิทานพื้นบ้าน ตามโครงการประเพณีแห่ช้างบ่อไก่แก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 15 ก.พ. 2567 ]32
3 ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 ฉบับที่ 31/2567 (กรณีบริษัท ตงเป่าสติลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด) [ 7 ก.พ. 2567 ]6
4 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 31 ม.ค. 2567 ]8
5 แบบรายการบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 (หมู่ 3) [ 31 ม.ค. 2567 ]6
6 แบบรายการบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 (หมู่ 4) [ 31 ม.ค. 2567 ]3
7 แบบรายการบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 (หมู่ 5) [ 31 ม.ค. 2567 ]4
8 แบบรายการบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 (หมู่ 6) [ 31 ม.ค. 2567 ]4
9 แบบรายการบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 (หมู่ 7) [ 31 ม.ค. 2567 ]4
10 แบบรายการบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 (หมู่ 8) [ 31 ม.ค. 2567 ]3
11 แบบรายการบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 (หมู่ 9) [ 31 ม.ค. 2567 ]4
12 แบบรายการบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 (หมู่ 10) [ 31 ม.ค. 2567 ]3
13 แบบรายการบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 (หมู่ 11) [ 31 ม.ค. 2567 ]2
14 ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา [ 4 ธ.ค. 2566 ]3
15 ประกาศขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 4 ธ.ค. 2566 ]5
16 แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 [ 4 ธ.ค. 2566 ]7
17 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามหลัก " เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วย" [ 20 พ.ย. 2566 ]5
18 ประชาสัมพันธ์กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เรื่อง เขตควบคุมรถเกี่ยวข้าวหรือนวดข้าวในและนอกพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา [ 25 ต.ค. 2566 ]29
19 ประชาสัมพันธ์กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เรื่อง เขตควบคุมรถเกี่ยวข้าวหรือนวดข้าวในและนอกพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา [ 25 ต.ค. 2566 ]31
20 ขอส่งเอกสารการประชุมและสื่อการบรรยายเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและสารเสพติดและสารเสพติดชนิดใหม่ [ 20 ต.ค. 2566 ]27
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13