องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 53 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 27 พ.ค. 2565 ]13
2 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอนเคลื่อนย้ายอาคาร [ 27 พ.ค. 2565 ]13
3 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 27 พ.ค. 2565 ]13
4 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน ๒๐๐ ตาราง [ 27 พ.ค. 2565 ]13
5 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 27 พ.ค. 2565 ]13
6 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล [ 27 พ.ค. 2565 ]13
7 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 27 พ.ค. 2565 ]13
8 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่าย อาคารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร [ 27 พ.ค. 2565 ]13
9 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการ การรับทำ การเก็บและขนสิ่งปฏิกูล [ 27 พ.ค. 2565 ]13
10 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุม [ 27 พ.ค. 2565 ]13
11 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 27 พ.ค. 2565 ]13
12 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตรางเมตร [ 27 พ.ค. 2565 ]13
13 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารมาตรา ๒๑ [ 27 พ.ค. 2565 ]13
14 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา ๓๓ [ 27 พ.ค. 2565 ]13
15 การขออนุญาติเคลื่อนย้ายอาคาร [ 27 พ.ค. 2565 ]14
16 การขออนุญาติดัดแปลงอาคารตามมาตรา ๒๑ [ 27 พ.ค. 2565 ]13
17 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียน [ 27 พ.ค. 2565 ]13
18 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรม [ 27 พ.ค. 2565 ]13
19 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ [ 27 พ.ค. 2565 ]13
20 การแจ้งขุดดิน [ 27 พ.ค. 2565 ]13
 
หน้า 1|2|3