องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 53 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 27 พ.ค. 2565 ]40
2 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอนเคลื่อนย้ายอาคาร [ 27 พ.ค. 2565 ]40
3 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 27 พ.ค. 2565 ]37
4 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน ๒๐๐ ตาราง [ 27 พ.ค. 2565 ]38
5 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 27 พ.ค. 2565 ]40
6 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล [ 27 พ.ค. 2565 ]39
7 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 27 พ.ค. 2565 ]38
8 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่าย อาคารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร [ 27 พ.ค. 2565 ]40
9 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการ การรับทำ การเก็บและขนสิ่งปฏิกูล [ 27 พ.ค. 2565 ]38
10 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุม [ 27 พ.ค. 2565 ]36
11 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 27 พ.ค. 2565 ]39
12 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตรางเมตร [ 27 พ.ค. 2565 ]36
13 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารมาตรา ๒๑ [ 27 พ.ค. 2565 ]40
14 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา ๓๓ [ 27 พ.ค. 2565 ]39
15 การขออนุญาติเคลื่อนย้ายอาคาร [ 27 พ.ค. 2565 ]36
16 การขออนุญาติดัดแปลงอาคารตามมาตรา ๒๑ [ 27 พ.ค. 2565 ]40
17 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียน [ 27 พ.ค. 2565 ]39
18 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรม [ 27 พ.ค. 2565 ]36
19 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ [ 27 พ.ค. 2565 ]41
20 การแจ้งขุดดิน [ 27 พ.ค. 2565 ]40
 
หน้า 1|2|3