องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 261 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา เรื่อง กำหนดโครงสร้างราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา [ 9 เม.ย. 2565 ]112
162 ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ประจำเดือน เมษายน 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]1
163 รายงานผลการช่วยเหลือประชาชน 29 มี.ค.65 [ 29 มี.ค. 2565 ]24
164 ประกาศเปิดภาคเรียนที่1/2565 [ 22 มี.ค. 2565 ]109
165 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา เรื่อง รับสมัครนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2565 [ 21 มี.ค. 2565 ]98
166 วันที่ 21 มีนาคม 2565 ประชุมปรึกษาหารือเรื่องประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคโควิด-19 [ 21 มี.ค. 2565 ]98
167 รายงานผลการช่วยเหลือประชาชน 21 มี.ค.65 [ 21 มี.ค. 2565 ]25
168 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 18 มี.ค. 2565 ]28
169 รายงานผลการช่วยเหลือประชาชน 17 มี.ค. 65 [ 17 มี.ค. 2565 ]25
170 วันที่ 13 มีนาคม 2565 ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการอุตสาหกรรม เพื่อพิจารณาข้อร้องเรียนเรื่องการปล่อยควันจากกระบวนการผลิตเหล็กของโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอสีดา ณ ห้องประชุมโรงเรียนสีดาวิทยาอาคาร 5 ชั้น 1 [ 13 มี.ค. 2565 ]69
171 วันที่ 13 มีนาคม 2565 ร่วมลงพื้นที่ ณ โรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง ในพื้นที่อำเภอสีด ร่วมกับคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม และอนุกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง ในพื้นที่อำเภอสีดา [ 13 มี.ค. 2565 ]104
172 วันที่ 10 มีนาคม 2565 ณ วัดบ้านดอนโก่ย ม.10 ต.สีดาปลัดอาวุโสอำเภอ นายวิโรจน์ จุลวิทัศน์ นายกอบต.สีดา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง เเละรับฟังปัญหาและ [ 10 มี.ค. 2565 ]60
173 วันที่ 9มีนาคม 2565 กิจกรรมโคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65 (กิจกรรมทำความสะอาดวัดบ้านดอนโก่ย ใน) งบประมาณในการดำเนินงาน ทั้งสิ้น 525 บาท [ 9 มี.ค. 2565 ]62
174 จดหมายข่าว เดือน กุมภาพันธ์ 65 [ 4 มี.ค. 2565 ]98
175 กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อดำเนินการสนับสนุน การดำเนินงานของกลุ่มองค์ต่างๆ ที่ดำเนินงานเกี่ยวกับ ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู และ รักษา งบประมาณในการดำเนินงาน ทั้งสิ้น 80,000 บาท [ 4 มี.ค. 2565 ]69
176 วันที่ 3 มีนาคม 2565 ณ โรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง ในพื้นที่อำเภอสีดา ได้ดำเนินการไปตรวจสอบควบคุมแนะนำสถานประกอบการเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาเหตุรำคาญหาแนวโน้มปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานข้อมูลมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและหาแนวทางแก้ไขกรณีมีข้อร้องเรียน ประกอบกับทาง [ 3 มี.ค. 2565 ]58
177 รายงานผลการช่วยเหลือประชาชน 2 มี.ค.65 [ 2 มี.ค. 2565 ]23
178 กิจกรรมการพ่นละอองฝอยฆ่าเชื้อโรค โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินแห่ ผู้นำในพื้นที่และ เจ้าหน้าที่ อสม. ร่วมกันกั้นเขตพื้นที่กักตัว และฉีดพ่นละอองฝอยฆ่าเชื้อโรคบ้านผู้ติดเชื้อโควิด-19 [ 1 มี.ค. 2565 ]65
179 โครงการการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตำบลสีดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณในการดำเนินงาน ทั้งสิ้น 84,000 บาท ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 [ 24 ก.พ. 2565 ]66
180 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ร่วมโครงการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา โดยเป็นการเก็บรวบรวมขยะอันตรายในพื้นที่ตำบลสีดาทั้ง 9 ห [ 9 ก.พ. 2565 ]71
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14