องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานจ้างเหมารื้อผิวจราจรเดิมพร้อมดำเนินการเกลี่ยตกแต่งและบดทับแน่น ผิวจราจรให้เรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา สถานที่ดำเนินการ : ถนนเขตพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังห

    รายละเอียดข่าว

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานจ้างเหมารื้อผิวจราจรเดิมพร้อมดำเนินการเกลี่ยตกแต่งและบดทับแน่น ผิวจราจรให้เรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา สถานที่ดำเนินการ : ถนนเขตพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน

- ถนนสายบ้านหินแห่ – หนองอุ่ม มีขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร

- ถนนสายบ้านดอนโก่ย – ที่สาธารณะบ่อไก่แก้ว มีขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร

- ถนนสายบ้านหนองแก – ห้วยโสกฟ้า มีขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร

- ถนนสายบ้านหนองแก – บ้านดอนเต็ง (ตำบลหนองตาดใหญ่) มีขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 650 เมตร

-ถนนบริเวณประปาข้างวัดบ้านเก่า – ที่นา นางบัว บุตรดี มีขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 650 เมตร

- ถนนบริเวณสามแยกข้างบ้าน นางราตรี บริบูรณ์ – ลำห้วยแยะ มีขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 700 เมตร

- ถนนบริเวณสามแยกข้างบ้าน นางราตรี บริบูรณ์ – ที่นา นายสว่าง จงเทพ มีขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร

- ถนนสายบ้านหนองแก – บ้านหินแห่ มีขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร

รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 30,750 ตารางเมตร    เอกสารประกอบ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานจ้างเหมารื้อผิวจราจรเดิมพร้อมดำเนินการเกลี่ยตกแต่งและบดทับแน่น ผิวจราจรให้เรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา สถานที่ดำเนินการ : ถนนเขตพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังห
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ