องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เรื่อง เขตควบคุมรถเกี่ยวข้าวหรือนวดข้าวในและนอกพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เรื่อง เขตควบคุมรถเกี่ยวข้าวหรือนวดข้าวในและนอกพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง