องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 261 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ประชาสัมพันธ์วันป่าชุมชนแห่งชาติ [ 24 พ.ค. 2565 ]87
142 มอบแพมเพิสสำหรับผู้ใหญ่ เครื่องอุปโภค - บริโภค สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งในพื้นที่ [ 20 พ.ค. 2565 ]78
143 ประชุมสร้างเครือข่ายหมอพื้นบ้านระดับอำเภอ จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสีดา เพื่อสนับสนุนการรับรอง หมอพื้นบ้าน ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด ให้เข้มแข็ง [ 11 พ.ค. 2565 ]149
144 กิจกรรม สีดา เมืองสะอาด(ภายใต้โครงการโคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด) ม.11 หนองไข่เหี้ย [ 10 พ.ค. 2565 ]74
145 กิจกรรม สีดา เมืองสะอาด(ภายใต้โครงการโคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด) ม.10 บ้านดอนโก่ย [ 9 พ.ค. 2565 ]130
146 ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 9 พ.ค. 2565 ]2
147 กิจกรรม สีดา เมืองสะอาด(ภายใต้โครงการโคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด) ม.9 [ 6 พ.ค. 2565 ]74
148 กิจกรรม สีดา เมืองสะอาด(ภายใต้โครงการโคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด) ม.8 บ้านหินแห่ [ 3 พ.ค. 2565 ]78
149 กิจกรรม สีดา เมืองสะอาด(ภายใต้โครงการโคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด) ม.7 [ 2 พ.ค. 2565 ]72
150 กิจกรรม สีดา เมืองสะอาด(ภายใต้โครงการโคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด) ร่วมกับรพ.สต.หินแห่/ อสม และชาวบ้าน ม.5 บ้านหญ้าคา [ 29 เม.ย. 2565 ]66
151 กิจกรรม สีดา เมืองสะอาด(ภายใต้โครงการโคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด)ม.6.บ้านหนองแก [ 29 เม.ย. 2565 ]62
152 กิจกรรม สีดา เมืองสะอาด(ภายใต้โครงการโคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด) ม.4 [ 27 เม.ย. 2565 ]60
153 กิจกรรมสีดา เมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด ณ หมู่บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 3 [ 25 เม.ย. 2565 ]60
154 เปิดเผยรายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ณ 30 กันยายน 2564 [ 19 เม.ย. 2565 ]68
155 วันที่ 16 มีนาคม 2565 ประชุมปรึกษาพิจารณากลั่นกรองกรณีต่อใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 16 เม.ย. 2565 ]57
156 ประกาศ no gift policy [ 12 เม.ย. 2565 ]106
157 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานส่วนตำบล [ 9 เม.ย. 2565 ]97
158 ส่งเสริมผู้สูงอายุ [ 9 เม.ย. 2565 ]102
159 งานส่งเสริมและพัฒนาคนพิการและผู้ด้อยโอกาส [ 9 เม.ย. 2565 ]67
160 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 9 เม.ย. 2565 ]103
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14