องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 261 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก บ้านดอนโก่ย - บ้านโนนเมือง ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 22 พ.ย. 2565 ]30
102 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. [ 21 พ.ย. 2565 ]26
103 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหนองไข่เหี้ย หมู่ที่ 11 [ 21 พ.ย. 2565 ]30
104 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนกระตุ้น สนับสนุนประชาชนให้มีความตื่นตัว และตระหนักในการแก้ไขปัญหาขยะ และปัญหาโลกร้อน รวมถึงให้ความรู้ในเรื่องของการทำถังขยะเปียก ประโยชน์ของขยะเปียก และมีการลงมือปฏิบัติจัด [ 18 พ.ย. 2565 ]57
105 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 กองการสาธารณสุข และสิ่งเเวดล้อม ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินแห่ ได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ผู้นำตำบลสีดา อสม.ตำบลสีดา และประชาชนตำบลสีดา ทำกิจกรรมถังขยะเปียกลดโลกร้อน ในครัวเร [ 14 พ.ย. 2565 ]58
106 แบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 14 พ.ย. 2565 ]26
107 แบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 14 พ.ย. 2565 ]29
108 แบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 14 พ.ย. 2565 ]23
109 แบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 14 พ.ย. 2565 ]24
110 แบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 14 พ.ย. 2565 ]24
111 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ได้มีการจัดประเพณีลอยกระทง ณ สระน้ำ บ้านถนนหัก หมู่ที่ 9 ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 8 พ.ย. 2565 ]40
112 รายงานผลการช่วยเหลือประชาชน 24 ต.ค.65 [ 24 ต.ค. 2565 ]23
113 รายงานผลการช่วยเหลือประชาชน 21 ต.ค. 65 [ 21 ต.ค. 2565 ]23
114 วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 ได้ดำเนินการจัดรถเก็บขนขยะมูลฝอยอันตรายที่ประชาชนคัดแยกออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป ตามจุดทิ้งขยะอันตราย ในพื้นที่ตำบลสีดา หมู่ 3-11 ตามอาคารบ้านเรือน และสถานที่ราชการองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา [ 12 ต.ค. 2565 ]70
115 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2563 [ 3 ต.ค. 2565 ]4
116 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ๒๕๖๖-๒๕๗๐ [ 30 ก.ย. 2565 ]61
117 รายงานผลการช่วยเหลือประชาชน 28ก.ย.65 [ 28 ก.ย. 2565 ]20
118 รายงานผลการช่วยเหลือประชาชน 14 ก.ย.65 [ 14 ก.ย. 2565 ]21
119 ประชาสัมพันธ์การรับลงทำเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ [ 8 ก.ย. 2565 ]79
120 องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ต่างๆผ่านช่องทาง QR CODE [ 1 ก.ย. 2565 ]106
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14