องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 261 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานได้ดำเนินการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5 ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 17 ม.ค. 2566 ]43
82 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานได้ดำเนินการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล บ้านหนองแก หมู่ 6 ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 16 ม.ค. 2566 ]36
83 ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา [ 11 ม.ค. 2566 ]15
84 ประชุมประจำเดือนมกราคม 2566 [ 9 ม.ค. 2566 ]38
85 ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และรณรงค์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2566 บริเวณถนนเส้นหลักและเส้นรอง [ 30 ธ.ค. 2565 ]39
86 ได้เปิดจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2566 ณ ถนนมิตรภาพ หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา [ 29 ธ.ค. 2565 ]38
87 รายงานผลการช่วยเหลือประชาชน 28 ธ.ค.65 [ 28 ธ.ค. 2565 ]23
88 กีฬาสัมพันธ์ เชื่อมความสามัคคี ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 26 ธ.ค. 2565 ]36
89 รายงานผลการช่วยเหลือประชาชน 26 ธ.ค.65 [ 26 ธ.ค. 2565 ]28
90 รายงานผลการช่วยเหลือประชาชน 23 ธ.ค.65 [ 23 ธ.ค. 2565 ]21
91 ทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน"อุภินนมัตถจรกถา" เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดบ้านหินแห่ ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 22 ธ.ค. 2565 ]34
92 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานจ้างเหมารื้อผิวจราจรเดิมพร้อมดำเนินการเกลี่ยตกแต่งและบดทับแน่น ผิวจราจรให้เรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา สถานที่ดำเนินการ : ถนนเขตพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังห [ 20 ธ.ค. 2565 ]45
93 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2566 [ 7 ธ.ค. 2565 ]31
94 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพลังงานแสงอาทิตย์ [ 30 พ.ย. 2565 ]42
95 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก บ้านดอนโก่ย-บ้านโนนเมือง [ 30 พ.ย. 2565 ]47
96 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้านดอนดู่ [ 30 พ.ย. 2565 ]39
97 ประกาศขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 30 พ.ย. 2565 ]35
98 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองแก หมู่ที่ 6 ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 29 พ.ย. 2565 ]34
99 รายงานผลการช่วยเหลือประชาชน 29 พ.ย.65 [ 29 พ.ย. 2565 ]25
100 ทำการสุ่มตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดตามนโยบายของศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด [ 28 พ.ย. 2565 ]42
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14