องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 261 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ข้อมูลด้านแหล่งเรียนรู้ OTOP [ 7 ก.ค. 2566 ]48
42 ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 16 มิ.ย. 2566 ]7
43 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานได้ดำเนินการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างคันน้ำล้น ค.ส.ล. บ้านหนองแก หมู่ที่ 6 ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 13 มิ.ย. 2566 ]44
44 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานได้ดำเนินการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง บ้านดอนโก่ย หมู่ที่ 10 ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 13 มิ.ย. 2566 ]40
45 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 7 มิ.ย. 2566 ]52
46 ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 12 พ.ค. 2566 ]8
47 ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 2 พ.ค. 2566 ]58
48 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 28 เม.ย. 2566 ]50
49 ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันโรคอุจจาระร่วง [ 21 เม.ย. 2566 ]54
50 ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก (Heat stroke) [ 21 เม.ย. 2566 ]78
51 ประกาศองค์การบริหาร่ส่วนตำบลสีดา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 10 เม.ย. 2566 ]58
52 วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ สวนสาธารณะวัดบ่อไก่แก้ว อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ได้มีการจัดกิจกรรมสีดาเมืองสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีผู้ร่วมกิจกรรม นำโดย นายวิโรจน์ จุลวิทัศน์ นายกองค์การบริหารส่วนต [ 7 เม.ย. 2566 ]59
53 คาถา 5 ย ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 5 เม.ย. 2566 ]47
54 ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]5
55 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 31 มี.ค. 2566 ]46
56 แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 (หมู่3) [ 31 มี.ค. 2566 ]39
57 แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 (หมู่4) [ 31 มี.ค. 2566 ]31
58 แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 (หมู่5) [ 31 มี.ค. 2566 ]42
59 แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 (หมู่6) [ 31 มี.ค. 2566 ]34
60 แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 (หมู่7) [ 31 มี.ค. 2566 ]34
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14