องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 261 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 แบบรายการบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 (หมู่ 9) [ 31 ม.ค. 2567 ]5
22 แบบรายการบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 (หมู่ 10) [ 31 ม.ค. 2567 ]7
23 แบบรายการบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 (หมู่ 11) [ 31 ม.ค. 2567 ]3
24 ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา [ 4 ธ.ค. 2566 ]5
25 ประกาศขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 4 ธ.ค. 2566 ]6
26 แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 [ 4 ธ.ค. 2566 ]8
27 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามหลัก " เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วย" [ 20 พ.ย. 2566 ]7
28 ประชาสัมพันธ์กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เรื่อง เขตควบคุมรถเกี่ยวข้าวหรือนวดข้าวในและนอกพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา [ 25 ต.ค. 2566 ]32
29 ประชาสัมพันธ์กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เรื่อง เขตควบคุมรถเกี่ยวข้าวหรือนวดข้าวในและนอกพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา [ 25 ต.ค. 2566 ]36
30 ขอส่งเอกสารการประชุมและสื่อการบรรยายเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและสารเสพติดและสารเสพติดชนิดใหม่ [ 20 ต.ค. 2566 ]32
31 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แก่ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 ต.ค. 2566 ]30
32 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2563 [ 2 ต.ค. 2566 ]4
33 รายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]31
34 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ2567 [ 29 ก.ย. 2566 ]32
35 ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ประจำเดือน กันยายน 2566 [ 15 ก.ย. 2566 ]1
36 คำสั่ง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ [ 12 ก.ย. 2566 ]26
37 ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 10 ส.ค. 2566 ]2
38 ฝึกอบรมการต่อต้านปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 23 ก.ค. 2566 ]19
39 ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 13 ก.ค. 2566 ]2
40 ข้อมูลด้านสถานที่ท่องเที่ยว [ 7 ก.ค. 2566 ]47
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14