องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 275 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
261 คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา [ 17 ต.ค. 2562 ]63
262 คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 17 ต.ค. 2562 ]66
263 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม [ 17 ต.ค. 2562 ]66
264 ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 1 ส.ค. 2562 ]68
265 ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [ 5 มิ.ย. 2562 ]67
266 ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 1 มิ.ย. 2562 ]64
267 อบต.สีดา เปิดรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปี 2562 [ 30 พ.ค. 2562 ]68
268 ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 1 พ.ค. 2562 ]68
269 ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำเดือน เมษายน 2562 [ 5 เม.ย. 2562 ]71
270 ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 1 ก.พ. 2562 ]66
271 ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำเดือน มกราคม 2562 [ 30 ม.ค. 2562 ]72
272 ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำเดือน มีนาคม 2562 [ 9 ม.ค. 2562 ]71
273 ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำเดือน ตุลาคม 2561 [ 30 ต.ค. 2561 ]73
274 ขอประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก [ 28 ต.ค. 2561 ]79
275 ขอประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกพิษสุนัขบ้า [ 28 ต.ค. 2561 ]68
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14