องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 261 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม [ 16 ม.ค. 2563 ]56
242 ประชาสัมพันธ์ความรู้แก่ประชาชน เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [ 10 ม.ค. 2563 ]56
243 บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 6 ม.ค. 2563 ]56
244 คำสั่งแต่งตั้งรักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา [ 17 ต.ค. 2562 ]60
245 คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 17 ต.ค. 2562 ]62
246 คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง [ 17 ต.ค. 2562 ]59
247 คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา [ 17 ต.ค. 2562 ]60
248 คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 17 ต.ค. 2562 ]63
249 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม [ 17 ต.ค. 2562 ]63
250 ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 1 ส.ค. 2562 ]65
251 ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [ 5 มิ.ย. 2562 ]63
252 ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 1 มิ.ย. 2562 ]59
253 อบต.สีดา เปิดรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปี 2562 [ 30 พ.ค. 2562 ]64
254 ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 1 พ.ค. 2562 ]65
255 ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำเดือน เมษายน 2562 [ 5 เม.ย. 2562 ]67
256 ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 1 ก.พ. 2562 ]62
257 ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำเดือน มกราคม 2562 [ 30 ม.ค. 2562 ]68
258 ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำเดือน มีนาคม 2562 [ 9 ม.ค. 2562 ]66
259 ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำเดือน ตุลาคม 2561 [ 30 ต.ค. 2561 ]69
260 ขอประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก [ 28 ต.ค. 2561 ]75
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14