องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 261 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
221 วันที่ 16 มิถุนายน 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ดำเนินการคัดแยกขยะอันตรายเพื่อเตรียมนำส่งไปกำจัดอย่างถูกต้องหลักวิชาการ [ 16 ก.ค. 2564 ]57
222 วันที่ 10 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ได้ดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อป้องกัน และทำลายตัวแก่ยุงลาย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 /2564 ณ โรงเรียนวัดบ้านหินแห่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนโก่ย [ 10 มิ.ย. 2564 ]57
223 วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น [ 25 พ.ค. 2564 ]54
224 จดหมายข่าวเดือนตุลาคม 2563 [ 14 พ.ค. 2564 ]93
225 จดหมายข่าวเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 14 พ.ค. 2564 ]95
226 จดหมายเดือนธันวาคม 2563 [ 14 พ.ค. 2564 ]92
227 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 23 เม.ย. 2564 ]55
228 คำสั่งคณะกรรมการ [ 22 มี.ค. 2564 ]92
229 หนังสือแผนโครงการฝึกอบรม [ 18 มี.ค. 2564 ]59
230 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา [ 2 ก.พ. 2564 ]60
231 วันที่ 13 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ "ชาวโคราชพร้อมใจสู้ภัยโควิด ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 100%" ภายในสำนักงาน [ 13 ม.ค. 2564 ]54
232 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น องค์การบริหารส่วนตำบลสีดาจัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan)/กำกับและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 1/2564 [ 30 พ.ย. 2563 ]51
233 ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา [ 2 ต.ค. 2563 ]55
234 ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำเดือน กันยายน 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]52
235 วัฒนธรรมองค์กร [ 2 ก.ย. 2563 ]55
236 ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 1 ส.ค. 2563 ]57
237 ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]58
238 ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]58
239 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีดาเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) สอบสัมภาษณ์เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 31 มี.ค. 2563 ]54
240 ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 1 มี.ค. 2563 ]56
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14