องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 261 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เวลา14.00 น. เจ้าหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมตรวจ กรณีโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง ปล่อยน้ำเสียออกมาพื้นที่นอกโรงงาน ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน [ 31 ธ.ค. 2564 ]81
202 วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ร่วมตรวจสถานประกอบการกับทีมอำเภอสีดา สสอ.สีดา และ สสจ.นครราชสีมา กรณีข้อร้องเรียน (เรื่องควันและกลิ่น) ณ โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่อำเภอสีดา [ 17 ธ.ค. 2564 ]68
203 วันที่ 13-15 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ “โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด” ประจำปี 2565 (ปรับสภาพภูมิทัศน์ ) เป็นต้นไป ณ โบราณสถานวัดบ่อไก่แก้ว [ 13 ธ.ค. 2564 ]67
204 จดหมายข่าว เดือน พฤศจิกายน 64 [ 3 ธ.ค. 2564 ]60
205 จดหมายข่าว เดือน ตุลาคม 64 [ 3 ธ.ค. 2564 ]53
206 จดหมายข่าว เดือน ธันวาคม 64 [ 3 ธ.ค. 2564 ]55
207 ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]2
208 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2565 [ 24 พ.ย. 2564 ]22
209 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่รณรงค์ฉีดวัคซีนในพื้นที่ตำบลสีดาร่วมกับอำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินแห่ [ 15 พ.ย. 2564 ]61
210 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่สำรวจขยะอันตรายในพื้นที่เพื่อดำเนินการบริหารจัดการขยะอันตรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 11 พ.ย. 2564 ]50
211 วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ร่วมประเมินสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนวัดบ้านหินแห่ และโรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย [ 8 พ.ย. 2564 ]55
212 วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา ประชุมวาระเร่งด่วน ในการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน โรคโควิด-19 ในการเลือกตั้งท้องถิ่น [ 26 ต.ค. 2564 ]55
213 วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ดำเนินการเข้าพื้นที่ สถานที่กักตัววัดบ้านเก่า เพื่อทำความสะอาด ภายในและภายนอกอาคาร เพื่อรองรับประชาชนที่เดินทางเข้ามาพื้นที่ ที่มีคำสั่งกักตัวจากเจ้าพนักงานควบคุมโรค [ 19 ต.ค. 2564 ]49
214 ประชาสัมพันธ์ระเวลาและขั้นตอนการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย [ 1 ต.ค. 2564 ]52
215 วันที่ 20 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ตามโครงการสร้างความเข้าใจในการกำจัดขยะที่ถูกต้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา [ 20 ก.ย. 2564 ]53
216 วันที่ 28 ส.ค. 2564 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ร่วมกับทีมที่ทำการปกครองอำเภอสีดา, เจ้าหน้าที่ รพ.สต.หินแห่ , อสม.หมู่ที่ 7 และทีมจิตอาสาปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์แยกกักรักษาโรค COVID-19 วัดป่านาบุญ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 28 ส.ค. 2564 ]50
217 วันที่ 25 สิงหาคม 2564 นางกนิฎฐี สุนทรเกศ นายอำเภอสสีดา เป็นประธาน ในการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลสีดา (ศปก.ต.สีดา) [ 25 ส.ค. 2564 ]52
218 วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา /อสม. หมู่ที่ 4 /ผู้นำหมู่ที่ 5 และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหินแห่ เข้าร่วมปฏิบัติงาน ณ ศูนย์แยกกักกันรักษาโรค Covid-19/ศูนย์พักคอย (Community Isolation) อำเภอสีดา [ 10 ส.ค. 2564 ]50
219 วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น. ท่านนายอำเภอสีดา/ ท่านปลัดอำเภอสีดา/ ท่าน ผอ.รพ.สต.หินแห่ /เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต. หินแห่ ได้มาตรวจเยี่ยมสถานที่กักกัน ณ วัดบ่อไก่แก้ว [ 10 ส.ค. 2564 ]53
220 วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ร่วมกับ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหินแห่ กลุ่มผู้นำ ม.4 และ อสม. หมู่ที่ 3 ปฎิบัติงาน ณ ศูนย์แยกกักกันรักษาโรค Covid-19/ศูนย์พักคอย (Community Isolation) อำเภอสีดา [ 4 ส.ค. 2564 ]56
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14