องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 261 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 จดหมายข่าว เดือน มกราคม 65 [ 4 ก.พ. 2565 ]61
182 จดหมายข่าว เดือน มีนาคม 65 [ 4 ก.พ. 2565 ]116
183 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นางกนิฎฐี สุนทรเกศ นายอำเภอสีดา ร่วมกับ นายวิโรจน์ จุลวิทัศน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสีดา ส.อบจ.อำเภอสีดา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินแห่ ประชาชนและผู้นำในพื้นที่ ตรวจติดตามความคืบหน [ 4 ก.พ. 2565 ]113
184 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 11 อำเภอสีดา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสีดา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินแห่ และ องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ร่วมกับ ผู้นำในพื้นที่ตำบลสีดา สา [ 3 ก.พ. 2565 ]79
185 วันที่ 31 มกราคม 2565 ดำเนินการทำความสะอาดสถานที่กักตัว ณ วัดบ้านเก่า ต.สีดา เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โควิด-19 [ 31 ม.ค. 2565 ]54
186 รายงานผลการช่วยเหลือประชาชน 28 ม.ค. 65 [ 28 ม.ค. 2565 ]22
187 รายงานผลการช่วยเหลือประชาชน 28 ม.ค. 65 ครั้งที่2 [ 28 ม.ค. 2565 ]23
188 วันที่ 25 มกราคม 2565 ดำเนินการทำความสะอาดสถานที่กักตัว ณ วัดบ้านเก่า ต.สีดา เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โควิด-19 [ 25 ม.ค. 2565 ]57
189 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา เรื่อง ผลการลดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 24 ม.ค. 2565 ]69
190 รายงานผลการช่วยเหลือประชาชน 20 ม.ค.65 [ 20 ม.ค. 2565 ]19
191 วันที่ 17 มกราคม 2565 นางกนิฎฐี สุนทรเกศ นายอำเภอสีดา นายกตำบลสีดา และพัฒนากรชุมชน อำเภอสีดา (พชอ.) และข้าราชการประจำ อบต. สีดา รวมทั้ง อสม.ได้มีการลงพื้นที่ นำเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบให้แก่ ผู้เสี่ยงสูง โควิด 19 ในพื้นที่บริเวณกักตัว ณ ม.11 บ้านหนองไข่ [ 17 ม.ค. 2565 ]60
192 วันที่ 15 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินแห่ ผู้นำในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ อสม.ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการเตรียมพื้นที่กักตัวผู้มีความเสี่ยงสูงและเตรียมส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษา [ 15 ม.ค. 2565 ]61
193 รายงานผลการช่วยเหลือประชาชน 13 มกราคม 65 [ 13 ม.ค. 2565 ]19
194 วันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ท่าน สส.โกศล ปัทมะ ท่านนายอำเภอสีดา ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำทุกหมู่บ้าน ได้ร่วมรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาฝุ่น ควัน น้ำเสีย และ เสียง ของ ของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ [ 10 ม.ค. 2565 ]56
195 ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ประจำเดือน มกราคม 2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]2
196 ข้อมูล Competency [ 5 ม.ค. 2565 ]40
197 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง [ 5 ม.ค. 2565 ]36
198 กฎหมายน่ารู้ [ 5 ม.ค. 2565 ]36
199 ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 1 ม.ค. 2565 ]100
200 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา เรื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือกแม่ดีเด่นในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 [ 1 ม.ค. 2565 ]104
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14