องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา [ 24 ก.พ. 2566 ]11
2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 20 ก.พ. 2566 ]12
3 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส [ 20 เม.ย. 2565 ]45
4 การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ [ 9 เม.ย. 2565 ]45
5 นโยบายเพื่อสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน [ 9 เม.ย. 2565 ]45
6 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 15 พ.ค. 2563 ]47