องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

    รายละเอียดข่าว

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

    เอกสารประกอบ

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ