องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


นโยบายเพื่อสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

    รายละเอียดข่าว

นโยบายเพื่อสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

    เอกสารประกอบ

นโยบายเพื่อสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ