องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 60 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 3 ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 9 เม.ย. 2565 ]105
2 ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านถนนหัก หมู่ที่ 9 ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 9 เม.ย. 2565 ]129
3 ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหินแห่ หมู่ที่ 8 ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 9 เม.ย. 2565 ]103
4 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร1.ประจำเดือน มิถุนาย 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 9 เม.ย. 2565 ]88
5 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร1.ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 9 เม.ย. 2565 ]80
6 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร1.ประจำเดือน เมษายน 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 9 เม.ย. 2565 ]85
7 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร1.ประจำเดือน มีนาคม 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 9 เม.ย. 2565 ]106
8 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร1.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 9 เม.ย. 2565 ]97
9 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร1.ประจำเดือน มกราคม 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 9 เม.ย. 2565 ]86
10 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร1.ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 9 เม.ย. 2565 ]83
11 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร1.ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 9 เม.ย. 2565 ]102
12 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562( แบบ สขร. 1) [ 9 เม.ย. 2565 ]89
13 สรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง งานโครงการก่อสร้าง ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 9 เม.ย. 2565 ]44
14 ประชาสัมพันธ์ ผลผู้ชนะการจัดจ้าง โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านถนนหัก หมู่ที่ 9 ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนค [ 9 เม.ย. 2565 ]41
15 ประชาสัมพันธ์ ผลผู้ชนะการจัดจ้าง โครงการ ยกระดับถนน ค.ส.ล. บ้านหนองแก หมู่ที่ 6 ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 9 เม.ย. 2565 ]44
16 ประชาสัมพันธ์ ผลผู้ชนะการจัดจ้าง โครงการ ก่อสร้างขยายถนน ค.ส.ล. บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5 ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราช [ 9 เม.ย. 2565 ]44
17 ประชาสัมพันธ์ ผลผู้ชนะการจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนดิน บ้านเก่า หมู่ที่ 4 ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 9 เม.ย. 2565 ]43
18 ประชาสัมพันธ์ ผลผู้ชนะการจัดจ้าง โครงการขยายถนนข้างลำราง บ้านเก่า หมู่ที่ 4 ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 9 เม.ย. 2565 ]43
19 ประชาสัมพันธ์ ผลผู้ชนะการจัดจ้าง โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านดอนโก่ย หมู่ที่ 10 ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสี [ 9 เม.ย. 2565 ]46
20 ประชาสัมพันธ์ ผลผู้ชนะการจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก บ้านเก่า หมู่ที่ 4 ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครร [ 9 เม.ย. 2565 ]42
 
หน้า 1|2|3