องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร1.ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร1.ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง