องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562( แบบ สขร. 1)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562( แบบ สขร. 1)
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง