องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล [ 3 เม.ย. 2566 ]9
2 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ ปี 2566 [ 20 ก.พ. 2566 ]10
3 แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 [ 2 ธ.ค. 2565 ]10
4 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2564-2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]10
5 สรรหา บรรจุแต่งตั้ง [ 29 มิ.ย. 2565 ]9
6 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ระบบแท่ง) [ 16 พ.ค. 2565 ]10
7 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 16 พ.ค. 2565 ]10
8 สรรหาบุคคล [ 27 เม.ย. 2565 ]44
9 พรบ.บริหารงานบุคคล [ 27 เม.ย. 2565 ]48
10 เลื่อนระดับ [ 27 เม.ย. 2565 ]43
11 แผนพัฒนาบุคคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]46