องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ...เมษายน 2567..... แบบ สขร 1 [ 1 พ.ค. 2567 ]3
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ...มีนาคม 2567..... แบบ สขร 1 [ 4 เม.ย. 2567 ]12
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ...กุมภาพันธ์ 2567..... แบบ สขร 1 [ 1 มี.ค. 2567 ]8
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ...มกราคม 2567..... แบบ สขร 1 [ 1 ก.พ. 2567 ]8
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ...ธันวาคม 2566..... แบบ สขร 1 [ 2 ม.ค. 2567 ]13
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ...พฤศจิกายน 2566..... แบบ สขร 1 [ 1 ธ.ค. 2566 ]11
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ...ตุลาคม 2566..... แบบ สขร 1 [ 1 พ.ย. 2566 ]12
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ...กันยายน 2566..... แบบ สขร 1 [ 2 ต.ค. 2566 ]33
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ...สิงหาคม 2566..... แบบ สขร 1 [ 1 ก.ย. 2566 ]32
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ...กรกฎาคม 2566..... แบบ สขร 1 [ 1 ส.ค. 2566 ]33
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ...มิถุนายน 2566..... แบบ สขร 1 [ 3 ก.ค. 2566 ]34
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ...พฤษภาคม 2566..... แบบ สขร 1 [ 1 มิ.ย. 2566 ]45
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ...เมษายน 2566..... แบบ สขร 1 [ 1 พ.ค. 2566 ]44
14 รายงานการแสดงผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2566 ตามแบบ สขร 1 [ 21 เม.ย. 2566 ]53
15 รายงานการแสดงผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ตามแบบ สขร 1 [ 1 มี.ค. 2566 ]63
16 รายงานการแสดงผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน มกราคม 2566 ตามแบบ สขร 1 [ 1 ก.พ. 2566 ]53
17 รายงานการแสดงผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ตามแบบ สขร 1 [ 3 ม.ค. 2566 ]52
18 รายงานการแสดงผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ตามแบบ สขร 1 [ 1 ธ.ค. 2565 ]53
19 รายงานการแสดงผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ตามแบบ สขร 1 [ 1 พ.ย. 2565 ]57
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ...มีนาคม 2565..... แบบ สขร 1 [ 1 เม.ย. 2565 ]99
 
หน้า 1|2