องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการแสดงผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2566 ตามแบบ สขร 1 [ 21 เม.ย. 2566 ]8
2 รายงานการแสดงผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ตามแบบ สขร 1 [ 1 มี.ค. 2566 ]9
3 รายงานการแสดงผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน มกราคม 2566 ตามแบบ สขร 1 [ 1 ก.พ. 2566 ]6
4 รายงานการแสดงผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ตามแบบ สขร 1 [ 3 ม.ค. 2566 ]6
5 รายงานการแสดงผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ตามแบบ สขร 1 [ 1 ธ.ค. 2565 ]8
6 รายงานการแสดงผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ตามแบบ สขร 1 [ 1 พ.ย. 2565 ]9
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ...มีนาคม 2565..... แบบ สขร 1 [ 1 เม.ย. 2565 ]52
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ...กุมภาพันธ์ 2565..... แบบ สขร 1 [ 1 มี.ค. 2565 ]50
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ...มกราคม 2565..... แบบ สขร 1 [ 1 ก.พ. 2565 ]50
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ...ธันวาคม 2564...... แบบ สขร 1 [ 3 ม.ค. 2565 ]49
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ...พฤศจิกายน 2564...... แบบ สขร 1 [ 1 ธ.ค. 2564 ]54
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ...ตุลาคม 2564...... แบบ สขร. 1 [ 1 พ.ย. 2564 ]47