องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ...กุมภาพันธ์ 2565..... แบบ สขร 1

    รายละเอียดข่าว

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ...กุมภาพันธ์  2565.....   แบบ สขร  1    เอกสารประกอบ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ...กุมภาพันธ์ 2565..... แบบ สขร 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง