องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ...ธันวาคม 2564...... แบบ สขร 1

    รายละเอียดข่าว

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ...ธันวาคม  2564......   แบบ สขร  1    เอกสารประกอบ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ...ธันวาคม 2564...... แบบ สขร 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง