องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี พ.ศ.2564 [ 9 เม.ย. 2565 ]57
2 คู่มือขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 9 เม.ย. 2565 ]47
3 คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ [ 9 เม.ย. 2565 ]43
4 คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ [ 9 เม.ย. 2565 ]57
5 คู่มือเจ้าหน้าที่การเงิน [ 1 ต.ค. 2563 ]44
6 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 1 ต.ค. 2563 ]43
7 คู่มือขั้นตอนการยื่นแบบชำระเงิน กยศ. [ 1 ต.ค. 2563 ]44
8 คู่มือแนวทางการวิเคราะห์เพื่อเลือกบัญชี [ 1 ต.ค. 2563 ]42
9 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 1 ต.ค. 2563 ]44