องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


รายงานผลการประเมินตนเองการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการประเมินตนเองการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)    เอกสารประกอบ

รายงานผลการประเมินตนเองการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ก.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ