องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี


การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา (พ.ศ. 2562-2564)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา (พ.ศ. 2562-2564)
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ