องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 20 ก.พ. 2566 ]8
2 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 [ 20 ก.พ. 2566 ]9
3 หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานส่วนตำบล [ 29 ก.ย. 2565 ]9
4 หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานส่วนตำบล [ 29 ก.ย. 2565 ]8
5 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [ 27 มิ.ย. 2565 ]10
6 สรรหาบุคคล [ 27 เม.ย. 2565 ]46
7 หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินดือนพนักงานส่วนตำบล [ 5 ต.ค. 2564 ]48
8 หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานส่วนตำบล [ 5 ต.ค. 2564 ]45
9 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการแฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่2)พ.ศ.2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]46
10 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 15 ส.ค. 2562 ]46
11 การบรรจุโอนย้าย [ 13 พ.ค. 2562 ]45
12 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 22 มิ.ย. 2561 ]50