องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบกระทรวงกรคลังว่าด้วยกาจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 9 เม.ย. 2565 ]16
2 พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 9 เม.ย. 2565 ]17
3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 [ 9 เม.ย. 2565 ]16
4 การจำนอง [ 9 เม.ย. 2565 ]15
5 การจำนำ [ 9 เม.ย. 2565 ]15
6  การเช่าทรัพย์ [ 9 เม.ย. 2565 ]15
7 การขายฝาก [ 9 เม.ย. 2565 ]16
8 การเช่าซื้อ [ 9 เม.ย. 2565 ]15
9 การละเมิด [ 9 เม.ย. 2565 ]15