องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
คลังความรู้ (KM)
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงานงานสารบรรณ [ 19 เม.ย. 2565 ]47
2 คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน [ 19 เม.ย. 2565 ]40
3 คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน [ 19 เม.ย. 2565 ]43
4 คู่มือบริการ BULK PAYMENT / Authorizer ผู้อนุมัติรายการ [ 1 ต.ค. 2563 ]39
5 คู่มือบริการ BULK PAYMENT / COMPANY MAKER ผู้ทำรายการ [ 1 ต.ค. 2563 ]41
6 คู่มือบริการ BULK PAYMENT / Download การเรียกดูรายงาน [ 1 ต.ค. 2563 ]43
7 คู่มือบริการ BULK PAYMENT / Tracking Bulk Payment การเรียกดูติดตามสถานะการทำรายการ [ 1 ต.ค. 2563 ]44