องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
คลังความรู้ (KM)
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงานงานสารบรรณ [ 19 เม.ย. 2565 ]107
2 คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน [ 19 เม.ย. 2565 ]92
3 คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน [ 19 เม.ย. 2565 ]101
4 คู่มือปฏิบัติงานด้านพัสดุ [ 1 ต.ค. 2564 ]47
5 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 1 ต.ค. 2564 ]49
6 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 1 ต.ค. 2564 ]48
7 คู่มือบริการ BULK PAYMENT / Authorizer ผู้อนุมัติรายการ [ 1 ต.ค. 2563 ]105
8 คู่มือบริการ BULK PAYMENT / COMPANY MAKER ผู้ทำรายการ [ 1 ต.ค. 2563 ]95
9 คู่มือบริการ BULK PAYMENT / Download การเรียกดูรายงาน [ 1 ต.ค. 2563 ]95
10 คู่มือบริการ BULK PAYMENT / Tracking Bulk Payment การเรียกดูติดตามสถานะการทำรายการ [ 1 ต.ค. 2563 ]101