องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีดาเรื่องแผนอัตรกำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีดาเรื่องแผนอัตรกำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีดาเรื่องแผนอัตรกำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ