องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม


วันที่ 7 ตุลาคม 2565 ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนดู่ ม.7 ต.สีดา อ.สีดา สมาชิกสภา หรือกำนันผู้ใหญ่บ้าน หรือประชาชน ได้เข้าร่วมการประชุมแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการตรวจรับพัสดุ

    รายละเอียดข่าว

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนดู่ ม.7 ต.สีดา อ.สีดา สมาชิกสภา หรือกำนันผู้ใหญ่บ้าน หรือประชาชน ได้เข้าร่วมการประชุมแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการตรวจรับพัสดุ    เอกสารประกอบ

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนดู่ ม.7 ต.สีดา อ.สีดา สมาชิกสภา หรือกำนันผู้ใหญ่บ้าน หรือประชาชน ได้เข้าร่วมการประชุมแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการตรวจรับพัสดุ
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ