องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ