องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร


“นายก อบต.สีดา” นำทัพคณะผู้บริหารและพนักงานแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สร้างจิตสำนึกองค์กร “อบต.สีดา ไม่โกง” ปี 2565

    รายละเอียดข่าว

วันที่ 18 เมษายน 2565 นายวิโรจน์  จุลวิทัศน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์สุจริต ต่อต้านคอร์รัปชัน สร้างจิตสำนึกองค์กร “อบต.สีดา ไม่โกง” ปี2565    เอกสารประกอบ

“นายก อบต.สีดา” นำทัพคณะผู้บริหารและพนักงานแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สร้างจิตสำนึกองค์กร “อบต.สีดา ไม่โกง” ปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ