องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง  และการจัดหาพัสดุประจำปี    งบประมาณ พ.ศ. 2564    เอกสารประกอบ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง