องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
สป.สช ตำบล


ประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2565

    รายละเอียดข่าว

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา เพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา  ในวันที่  4  มีนาคม  2565  เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป    ณ   ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา      เอกสารประกอบ ประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ