องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการย้ายสถานที่ตั้งระบบการผลิตน้ําประปาหมู่บ้าน บ้านเก่า หมู่ที่ ๔ ตําบลสีดา อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 19 เม.ย. 2566 ]7
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถ พร้อมคนขับ เครื่องขยายเสียงประกอบขบวนแห่ช้าง ตาม โครงการประเพณีแห่ช้างบ่อไก่แก้ว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 11 เม.ย. 2566 ]5
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างช้างจํานวน ๙ เชือก พร้อมค่าบูชาครูช้าง ตามโครงการประเพณีแห่ช้าง บ่อไก่แก้ว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 7 เม.ย. 2566 ]8
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างทําป้ายไวนิล พร้อมประกอบติดตั้งในโครงไม้ ประชาสัมพันธ์รณรงค์ การขับขี่อย่างปลอดภัยการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 5 เม.ย. 2566 ]4
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลสีดา ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 4 เม.ย. 2566 ]2
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรลูกรัง บ้านหนองไข่เหี้ย หมู่ที่ ๑๑ ตําบลสีดา อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 15 มี.ค. 2566 ]3
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก ถนนสายบ้านดอนดู่ - บ้านเมือง สูง ตําบลสีดา อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 14 มี.ค. 2566 ]4
8 ประกาศผลผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- [ 17 พ.ค. 2565 ]43
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 27 เม.ย. 2565 ]38
10 ประกาศผลผู้ชนะ การจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมระหว่างหมู่บ้านดอนโก่ย หมู่ที่ 10 - บ้านหินแห่ หมู่ที่ 8 ตำบลสีดา จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 7,125 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 13 ม.ค. 2565 ]41