องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 2 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 22 เม.ย. 2565 ]14
2 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมระหว่างหมู่บ้านดอนโก่ย หมู่ที่ 10 - บ้านหินแห่ หมู่ที่ 8 ตำบลสีดา จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 7,125 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 3 ธ.ค. 2564 ]15