องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 26 ธ.ค. 2565 ]2
2 รางานแสดงผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 4 [ 31 ต.ค. 2565 ]17
3 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 21 ต.ค. 2565 ]18
4 รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 3 [ 5 ก.ค. 2565 ]38
5 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ณ 30 กันยายน 2564 [ 19 เม.ย. 2565 ]38
6 รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 2 [ 5 เม.ย. 2565 ]40
7 รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 1 [ 17 ม.ค. 2565 ]40
8 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 28 ธ.ค. 2564 ]62
9 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 28 ธ.ค. 2563 ]36
10 งบแสดงฐานะการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]41