องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2567 (ไตรมาสที่ 2) [ 4 เม.ย. 2567 ]8
2 ประกาศรายงานผลการตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 [ 12 มี.ค. 2567 ]8
3 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2567 (ไตรมาสที่ 1) [ 5 ม.ค. 2567 ]18
4 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 13 ธ.ค. 2566 ]17
5 ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 27 ต.ค. 2566 ]31
6 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาสที่ 4) [ 16 ต.ค. 2566 ]13
7 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาสที่ 3) [ 3 ก.ค. 2566 ]49
8 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาสที่ 2) [ 3 เม.ย. 2566 ]61
9 ประกาศรายงานผลการตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 [ 24 ก.พ. 2566 ]62
10 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาสที่ 1) [ 3 ม.ค. 2566 ]56
11 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 26 ธ.ค. 2565 ]67
12 รางานแสดงผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 4 [ 31 ต.ค. 2565 ]76
13 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 21 ต.ค. 2565 ]77
14 รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 3 [ 5 ก.ค. 2565 ]98
15 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ณ 30 กันยายน 2564 [ 19 เม.ย. 2565 ]96
16 รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 2 [ 5 เม.ย. 2565 ]100
17 รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 1 [ 17 ม.ค. 2565 ]99
18 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 28 ธ.ค. 2564 ]134
19 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 28 ธ.ค. 2563 ]92
20 งบแสดงฐานะการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]99