องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานแสดงผลการเำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาสที่ 2) [ 3 เม.ย. 2566 ]7
2 ประกาศรายงานผลการตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 [ 24 ก.พ. 2566 ]12
3 รายงานแสดงผลการเำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาสที่ 1) [ 3 ม.ค. 2566 ]6
4 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 26 ธ.ค. 2565 ]15
5 รางานแสดงผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 4 [ 31 ต.ค. 2565 ]27
6 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 21 ต.ค. 2565 ]28
7 รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 3 [ 5 ก.ค. 2565 ]47
8 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ณ 30 กันยายน 2564 [ 19 เม.ย. 2565 ]47
9 รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 2 [ 5 เม.ย. 2565 ]49
10 รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 1 [ 17 ม.ค. 2565 ]49
11 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 28 ธ.ค. 2564 ]85
12 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 28 ธ.ค. 2563 ]45
13 งบแสดงฐานะการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]51