องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 3 [ 5 ก.ค. 2565 ]14
2 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ณ 30 กันยายน 2564 [ 19 เม.ย. 2565 ]14
3 รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 2 [ 5 เม.ย. 2565 ]15
4 รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 1 [ 17 ม.ค. 2565 ]15
5 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 28 ธ.ค. 2564 ]14
6 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 28 ธ.ค. 2563 ]14
7 งบแสดงฐานะการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]15