องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำร้องขอให้ออกเช็คฉบับใหม่ [ 26 ส.ค. 2565 ]92
2 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 9 เม.ย. 2565 ]86
3 แบบคำขอเป็นผู้ใช้งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) สำหรับผู้ปฏิบัติงาน [ 1 ต.ค. 2564 ]372
4 คำร้องขออนุญาตโฆษณา [ 1 ต.ค. 2563 ]89
5 แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล [ 1 ต.ค. 2563 ]93
6 แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล [ 1 ต.ค. 2563 ]90
7 แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 1 ต.ค. 2563 ]84
8 แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 1 ต.ค. 2563 ]89
9 แบบคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร [ 1 ต.ค. 2563 ]124
10 แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร [ 1 ต.ค. 2563 ]91
11 แบบคำขอแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานสะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร [ 1 ต.ค. 2563 ]89
12 แบบคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 1 ต.ค. 2563 ]91
13 แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 1 ต.ค. 2563 ]107