องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
 


วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. เนื่องด้วย รพสต.หินแห่ และ นายก อบต.สีดา เจ้าหน้าที่ อบต.สีดา อสม.ประจำหมู่บ้าน ได้มีการติดตาม และนำข้าวสาร อาหารแห้ง เยี่ยมผู้สูงอายุ กลุ่มที่มีภาวะพึ่


วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น.

เนื่องด้วย รพสต.หินแห่ และ นายก อบต.สีดา เจ้าหน้าที่ อบต.สีดา อสม.ประจำหมู่บ้าน ได้มีการติดตาม และนำข้าวสาร อาหารแห้ง เยี่ยมผู้สูงอายุ กลุ่มที่มีภาวะพึ่งพิง

เยี่ยม นางวิลัย พิราญรัมย์ บ้านเลขที่ 75 ม.4

เยี่ยม นางเกี้ยง คำโม บ้านเลขที่ 64 ม.8

เยี่ยม นางบุญ ไทยธานี บ้านเลขที่ 13 ม.7

2022-11-18
2022-11-14
2022-11-08
2022-10-21
2022-10-12
2022-10-10
2022-09-28
2022-09-20
2022-09-12
2022-09-07