องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
 


วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30น. องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ได้จัดกิจกรรมโรงเรียนสร้างสุขผูู้สูงวัยสีดา ครั้งที่4/2565


วันที่ 17 กรกฎาคม  2565 เวลา 08:30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา จัดกิจกรรมโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัยตำบลสีดา ครั้งที่ 4/2565 นายวิโรจน์  จุลวิทัศน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา และ นายประจีน  ปุงไธสง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ได้พบปะพูดคุยกับประชาชน และมีวิทยากรจาก รพ.สต.หินแห่ นางสาวชลธิรา  ชนภัณฑารักษ์  เจ้าพนักงานสาธารณสุข ให้ความรู้เรื่อง"โรคหลอดเลือดสมอง"และออกกำลังกายด้วยกะลามะพร้าว และนางประทุมมา  ชมภูพงค์  นักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา "สอนออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้า"
 

2022-11-18
2022-11-14
2022-11-08
2022-10-21
2022-10-12
2022-10-10
2022-09-28
2022-09-20
2022-09-12
2022-09-07