องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
 


เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา นำโดย นางสาวพรรณทิพา บุญมา ผอ.กองคลัง และนางสาวทิพาดา ประจง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พนักงานอบต.สีดา ได้ดำเนินการลงพื้นที่สำ


          เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา นำโดย นางสาวพรรณทิพา บุญมา ผอ.กองคลัง และนางสาวทิพาดา ประจง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พนักงานอบต.สีดา ได้ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน (ข้อมูลเดิม)(RE-X-RAY) ในระดับตำบลสีดา

2024-04-10
2024-04-09
2024-03-13
2024-03-12
2024-02-07
2024-01-29
2024-01-18
2024-01-17
2024-01-13
2023-12-23