องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
 


วันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. เจ้าหน้าที่ รพสต.หินแห่และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ได้เดินทางไปยังหมู่ 10 บ้านดอนโก่ย ตำบลสีดา อำเภอสีดา เพื่อดำเนินการฉีดพ่นยากันยุงเพื่อป้องกันโรคระบาดไ


                 วันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. เนื่องด้วย รพสต.หินแห่ ได้ขอความอนุเคราะห์จาก อบต.สีดา ในเรื่องของการดำเนินการฉีดยาพ่นยุง เพื่อควบคุมโรคระบาดไข้เลือดออก หลังจากที่มีรายงานการเกิดโรคระบาดที่พื้นที่ใกล้เคียงและพบผู้ป่วย 1 รายที่เป็นไข้เลือดออกในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ รพสต.หินแห่และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา จึงได้เดินทางไปยังหมู่ 10 บ้านดอนโก่ย ตำบลสีดา อำเภอสีดา เพื่อดำเนินการฉีดพ่นยากันยุงเพื่อป้องกันโรคระบาดไข้เลือดออก บ้านผู้ป่วยทั้ง 1 ราย ในระยะ 100 เมตร ครั้งที่ 1 เพื่อการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคระบาดไข้เลือดออกในพื้นที่

2024-04-10
2024-04-09
2024-03-13
2024-03-12
2024-02-07
2024-01-29
2024-01-18
2024-01-17
2024-01-13
2023-12-23