องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
 


วันที่ 23 ธันวาคม 2566 นำโดย นายวิโรจน์ จุลวิทัศน์ นายกฯองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา เรียนเชิญ นายปฐมพงศ์ ปรักเจริญ ปลัดอาวุโส อำเภอสีดา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเเข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เพื่อ


วันที่ 23 ธันวาคม 2566 นำโดย นายวิโรจน์ จุลวิทัศน์ นายกฯองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา เรียนเชิญ นายปฐมพงศ์ ปรักเจริญ ปลัดอาวุโส อำเภอสีดา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเเข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เพื่อสุขภาพเเละสามัคคี ประจำปีงบประมาณ พ.ค2567 ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าอบต. เเละสมาชิก ผู้นำตำบลสีดา เจ้าหน้าที่รพ.สต. เเละอสม.ตำบลสีดา

2024-04-10
2024-04-09
2024-03-13
2024-03-12
2024-02-07
2024-01-29
2024-01-18
2024-01-17
2024-01-13
2023-12-23