องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
 


วันที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ได้ดำเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา


วันที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา นำโดย นายวิโรจน์ จุลวิทัศน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา นายอุดม สมบัติ นายประจีน ปุงไธสง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา นางเสงี่ยม ขุนหอม เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลสีดาพร้อมด้วย สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง โดยนายวิโรจน์ จุลวิทัศน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

2024-04-10
2024-04-09
2024-03-13
2024-03-12
2024-02-07
2024-01-29
2024-01-18
2024-01-17
2024-01-13
2023-12-23