องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
 


วันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. เนื่องด้วย กองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลสีดา ได้มีการประชุมจัดแผนทำเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2566 จึงได้เชิญคณะกรรมการกองทุนเพื่อสุขภาพ มาประชุม และปรึกษาหารือ โด


วันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น.เนื่องด้วย กองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลสีดา ได้มีการประชุมจัดแผนทำเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2566 จึงได้เชิญคณะกรรมการกองทุนเพื่อสุขภาพ มาประชุม และปรึกษาหารือ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา นายวิโรจน์ จุลวิทัศน์ เป็นประธานในพิธี และมีคณะทำงานองค์การบริหารส่วนตำบลสีดาเข้าร่วมประชุมครั้งนี้

2024-04-10
2024-04-09
2024-03-13
2024-03-12
2024-02-07
2024-01-29
2024-01-18
2024-01-17
2024-01-13
2023-12-23