องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
 


วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา จัดประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567


"กระทงน้อย ธูปปัก เปลวเทียนส่อง ละลิ่วล่อง ลอยเลาะ ลำธารไหล
ลอยกระทง ลอยกิเลส ออกจากใจ ล่องลอยไป น้อมบูชา พระพุทธองค์"
องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา นำโดย นายวิโรจน์ จุลวิทัศน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ 2566 ร่วมสืบสานประเพณีไทย ลอยกระทง เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ และคนในชุมชนตำบลสีดา ร่วมสืบสานประเพณีไทยอันมาอย่างยาวนาน ณ ลานสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมที่หลายหลาย เพื่อให้ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน เยาวชนตำบลสีดา ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม เพื่อสร้างความสามัคคี ความสนุกสนาน ความมีสำนึกรักถิ่นฐานบ้านเกิด การสืบสานประเพณี โดยมีการร่วมกันจัดขบวนแห่กระทง ระหว่างหมู่ 3- หมู่ที่ 11 กิจกรรมประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทง มีการแสดงความสามารถของ ชมรม อสม. , โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย ,โรงเรียนหินแห่ ,การแสดงของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา เพื่อสร้างความสนุกสนาน และความคึกครื้นภายใจ อีกทั้งเปิดโอกาสให้พ่อค้าแม่ค้า เข้ามาขายของภายในงาน เพื่อสร้างการกระจายรายได้ภายในชุมชม
ประกาศรางวัลการประกวด กระทง
รางวัลชนะเลิศ บ้านดอนดู่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 บ้านหนองไข่เหี้ย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 บ้านเก่า
ประกาศรางวัล การประกวดนางนพมาศ
รางวัลชนะเลิศ นางสาว อาภัสรา ทึมหวาย หมู่ที่ 4 บ้านเก่า
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาว พรพิมล คำกูเมือง หมู่ที่้ 9 บ้านถนนหัก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวสุพรรษา มงคลสวัสดิ์ หมู่ที่ 5 บ้านหญ้าคา
2024-04-10
2024-04-09
2024-03-13
2024-03-12
2024-02-07
2024-01-29
2024-01-18
2024-01-17
2024-01-13
2023-12-23